Subregion zielonogórski

Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej”

 

 

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej"

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.Realizacja projektu przyczyni się do propagowania idei przedsiębiorczości
i skierowana jest do osób :

 • bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców na terenach
  województwa lubuskiego w miejscowości do 25 tys. mieszkańców
 • posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • w wieku do 30 roku życia (włącznie)
 • prawnych, tj. przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek
  samorządu terytorialnego i/lub kościelnych osób prawnych.

Otwartych, pełnych pomysłów i chęci do zmian w swoim życiu!
W ramach projektu oferujemy osobom fizycznym pomoc w zakresie doradztwa, szkoleń, przyznania środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej oraz wsparcie pomostowe.Ponadto oferujemy także wsparcie osobom prawnym
w zakresie doradztwa i szkoleńUdział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Szczegółowe informacje:

 

Realizator Projektu:

Związek Młodzieży Wiejskiej

ul. Chmielna 6, lok.6

00-029 Warszawa

 

  Biuro projektu:

Inkubator Inicjatyw Ekonomii Społecznej

 Al. Niepodległości 27, 65-042 Zielona Góra

tel. (68 ) 320-07-90

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

tel. 604 25 91 29

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.790 62 15 84

 

 

Głównym celem projektu jest walka z bezrobociem młodych lubuszan

 

Grupę docelową w projekcie stanowi 35 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), na terenie województwa lubuskiego(miejscowości do 25 tys. mieszkańców), z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

 

W ramach projektu oferujemy :

 • bezpłatne szkolenia i usługi doradcze
 • wsparcie finansowe : środki finansowe na założenie i/lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej w wysokości 20 000 zł.
 • wsparcie pomostowe : środki finansowe na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania spółdzielni w wysokości 1 317 zł brutto / osobę przez okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia spółdzielni

 

Uczestnikom zapewniamy : 

 • dojazd oraz zakwaterowanie w trakcie szkolenia
 • materiały szkoleniowe i doradcze.

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego