Do pobrania

 

Nabór Formularzy rekrutacyjnych na szkolenia dla podmiotów

 

 Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczyna nabór uczestników do projektu

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej"

chcących wziąć udział w szkoleniach dla podmiotów zainteresowanych tematyką spółdzielni socjalnych

Szkolenia odbywać się będą w miesiącach: maj i czerwiec 2014.

 Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych w biurze projektu w Zielonej Górze, ul. Niepodległości 27

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Formularz oraz regulamin dostępne są poniżej:

 


13.04.2014

Od 14 kwietnia Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków finansowych
dla uczestników projektu

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej".

 

Rekrutacja będzie trwała minimum 21 dni roboczych.

(do 14 maja 2014)Wnioski wraz z Biznesplanem należy złożyć osobiście w biurze projektu w Zielonej Górze.


Dokumenty niezbędne do składania wniosków oraz regulamin dostępne są poniżej:

 

- Przyznawanie środków finansowych (dotacji)

- Biznesplan

- Wsparcie pomostowe

- Umowy

 


ARCHIWUM:

11.10.2014

Od 11 października Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczyna nabór uczestników w ramach projektu

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej".

 

35 osób z województwa lubuskiego (subregion zielonogórski) otrzyma bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze,

 a 25 osób z pośród nich otrzyma wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej,

 w wysokości 20 tys. zł/osobę.

 Szkolenia przygotują przyszłych założycieli spółdzielni z zakresu:

 prawa spółdzielczego, podatków, finansów i marketingu.

Zapraszamy bezrobotne kobiety i mężczyzn, a także osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubuskiego

 (subregion zielonogórski) zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej do udziału w projekcie.


Formularz Rekrutacyjny należy złożyć w jednym egzemplarzu osobiście w  biurze projektu w Zielonej Górze.


Dokument niezbędne do rekrutacji oraz regulamin dostępne są poniżej:

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego