Zapraszamy na drugi i trzeci cykl szkoleń dla osób reprezentujących podmioty ekonomii społecznej

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza serdecznie na szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej.


Szkolenie odbywać się będą w dniach 15-18.07
oraz 29.07-01.08

w  Lubuskiej WK OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1

w godzina 09:00-17:00

 

W szkoleniach mogą wziąć udział przedstawiciele:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • NGO ( stowarzyszenia, fundacje )
  • Kościelnych osób prawnych
  • Spółdzielni socjalnych

 Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie formularzy rekrutacyjnych do dnia 11.07.2014 oraz na trzeci cykl do dnia 25.07.2014
w biurze projektu w Zielonej Górze, al. Niepodległości 27 w godzinach 8:00-16:00

 

Formularze oraz regulamin rekrutacji dostępne są w zakładce "Do pobrania" oraz poniżej:

 

Rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o przyznawanie środków finansowych

Od 6 czerwca Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczyna drugi nabór wniosków o przyznanie środków finansowych
dla uczestników projektu

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej".

 

Rekrutacja będzie trwała minimum 21 dni roboczych.

(do 7 lipca 2014)Wnioski wraz z Biznesplanem należy złożyć osobiście w biurze projektu w Zielonej Górze.


Dokumenty niezbędne do składania wniosków oraz regulamin dostępne są poniżej:

 

- Przyznawanie środków finansowych (dotacji)

- Biznesplan

- Wsparcie pomostowe

- Umowy

 

Wyniki oceny biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Informujemy, że dobiegła końca ocena merytoryczna Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) złożonych przez grupy inicjatywne w ramach projektu
" Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej"


Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych oraz proponowaną kwotę wsparcia:
(według numeru potwierdzenia złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych)

Numer wniosku Ilość otrzymanych punktów      uwagi    
1/Zielonagóra/2014 70,5

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

2/Zielonagóra/2014 70,5

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

3/Zielonagóra/2014 76

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

4/Zielonagóra/2014 76

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

5/Zielonagóra/2014 76

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

6/Zielonagóra/2014 76

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

7/Zielonagóra/2014 76

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

8/Zielonagóra/2014l 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

9/Zielonagóra/2014 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

10/Zielonagóra/2014 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

11/Zielonagóra/2014 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

12/Zielonagóra/2014 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

13/Zielonagóra/2014 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

14/Zielonagóra/2014 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

15/Zielonagóra/2014 85,5

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

16/Zielonagóra/2014 85,5

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

17/Zielonagóra/2014 85,5

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

18/Zielonagóra/2014 61 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

19/Zielonagóra/2014 61

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

20/Zielonagóra/2014 61 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

21/Zielonagóra/2014 66

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

22/Zielonagóra/2014 66 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

23/Zielonagóra/2014 66 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

Aby zakwalifikować się na listę rekomendowanych do przyznania środków finansowych dotacji należało uzyskać min 60 pkt.

Wszystkim grupom inicjatywnym serdecznie dziękujemy za dotychczasowy udział w oferowanych formach wsparcia.

 

Zakończenie naboru wniosków na dofinansowania uczestników projektu

W dniu 14 maja zakończył się etap naboru wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu. Do naszego biura wpłynęły 23 wnioski wraz z Biznesplanami. W najbliższych dniach zbierze się
Komisja Oceny Biznesplanów. O wynikach jej pracy poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy na szkolenia dla osób reprezentujących podmioty ekonomii społecznej

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza serdecznie na szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej.


Szkolenie odbywać się będą w dniach 29-30.05 oraz 02-03.06

w  Lubuskiej WK OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1

w godzina 09:00-17:00

 

W szkoleniach mogą wziąć udział przedstawiciele:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • NGO ( stowarzyszenia, fundacje )
  • Kościelnych osób prawnych
  • Spółdzielni socjalnych

 Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie formularzy rekrutacyjnych do dnia 28.05.2014
w biurze projektu w Zielonej Górze, al. Niepodległości 27 w godzinach 8:00-16:00

 

Formularze oraz regulamin rekrutacji dostępne są w zakładce "Do pobrania" oraz poniżej:

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego