Nabór do projektu

Od 11 października Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczyna nabór uczestników w ramach projektu

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej".

35 osób z województwa lubuskiego (subregion zielonogórski) otrzyma bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze,

a 25 osób z pośród nich otrzyma wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej,

w wysokości 20 tys. zł/osobę.

Szkolenia przygotują przyszłych założycieli spółdzielni z zakresu:

prawa spółdzielczego, podatków, finansów i marketingu.

Zapraszamy bezrobotne kobiety i mężczyzn, a także osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubuskiego

(subregion zielonogórski) zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej do udziału w projekcie.Formularz Rekrutacyjny należy złożyć w jednym egzemplarzu osobiście w  biurze projektu w Zielonej Górze.


Dokument niezbędne do rekrutacji oraz regulamin dostępne są poniżej:

 

 

Otwarcie biura projektu: "Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej"

 

Od 01.10.2013 otwarte zostało nasze biuro projektu w Zielonej Górze

przy Al. Niepodległości 27 na parterze.

 

 

Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia do udziału w projekcie

 

w godzinach otwarcia biura 08:00-16:00.

 

Spółdzielnia socjalna

Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną?

 • Bo to zupełnie nowy pomysł na działanie
  1. Spółdzielnie ruszyły po uchwaleniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
  2. Można prowadzić działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu produktów i usług.
  3. Działa na rzecz swoich członków.
  4. Spółdzielnia może odpowiadać na oferty konkursowe zgłaszane przez samorząd.
   
 • Bo samemu jest ciężej
  1. Przyjmijmy, że mam dobry pomysł na produkt i wiem jak go sprzedać na rynku.
  2. Mogę założyć własną działalność gospodarczą i to robić. Jest tylko jedno „ale”. 
  3. W takiej sytuacji muszę nie tylko sam myśleć o stworzeniu produktu, sam myśleć o jego sprzedaży, ale również o ubezpieczeniu, podatkach i dziesiątkach innych rzeczy, które ma na głowie przedsiębiorca.
  4. Gdyby to było takie oczywiste i proste to znakomita większość ludzi byłaby przedsiębiorcami - a tak nie jest.
  5. No i, co najważniejsze trzeba mieć kapitał na rozpoczęcie. Skąd go wziąć?
  6. Dlatego, już 150 lat temu wymyślono, skoro mamy mało środków, skoro sami nie mamy możliwości ogarnięcia wszystkiego stwórzmy grupę – spółdzielnię.
   
 • Bo daje nam to zatrudnienie 
  1. Zatrudnienie, które w pierwszej chwili kojarzy się nam z wynagrodzeniem. To oczywiste.
  2. Zamiast błąkać się po firmach, gdzie dostanę lub nie dostanę  umowę o pracę, ubezpieczenie- można legalnie pracować.
  3. Płacąc podatki, płacę na ubezpieczenie zdrowotne, dzięki czemu ja i moja rodzina jest ubezpieczona.
  4. Odkładam na swoją emeryturę.
  5. W razie czego mogę otrzymać rentę czy odszkodowanie wypadkowe.
  6. Pracodawcy kuszą większym zarobkiem „z pod stołu”. A jednak, gdy dochodzi do choroby, wypadku czy zbliżamy się do emerytury zaczyna się strach. 
  7. Strach o siebie i najbliższych.
  8. Bezpieczeństwo może dać nam spółdzielnia socjalna.
   
 • Bo łatwiej będzie nam funkcjonować na rynku
  1. możliwość jednorazowego otrzymania środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przez osoby niepełnosprawne na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości nieprzekraczającej 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, pod warunkiem, iż nie otrzymała innych środków publicznych na ten cel;
  2. zwolnienie z opłat za wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz od wniosków o zmiany wpisu;
  3. zwolnienie z opłat za ogłoszenie wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  4. możliwość ubiegania się o sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe osób przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy;
  5. możliwość ubiegania się o zaliczkę na opłacenie składek, o których mowa powyżej;
  6. możliwość skorzystania z preferencyjnego traktowania w ramach postępowań z zakresu zamówień publicznych
  7. zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów wydatkowanych w danym roku podatkowym na cele związane z reintegracją społeczno-zawodową członków spółdzielni, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów;
  8. spółdzielnia socjalna może uzyskać wsparcie ze strony wolontariuszy, którzy mogą wykonywać świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Subregion zielonogórski

Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej”

 

 

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej"

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.Realizacja projektu przyczyni się do propagowania idei przedsiębiorczości
i skierowana jest do osób :

 • bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców na terenach
  województwa lubuskiego w miejscowości do 25 tys. mieszkańców
 • posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • w wieku do 30 roku życia (włącznie)
 • prawnych, tj. przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek
  samorządu terytorialnego i/lub kościelnych osób prawnych.

Otwartych, pełnych pomysłów i chęci do zmian w swoim życiu!
W ramach projektu oferujemy osobom fizycznym pomoc w zakresie doradztwa, szkoleń, przyznania środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej oraz wsparcie pomostowe.Ponadto oferujemy także wsparcie osobom prawnym
w zakresie doradztwa i szkoleńUdział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Szczegółowe informacje:

 

Realizator Projektu:

Związek Młodzieży Wiejskiej

ul. Chmielna 6, lok.6

00-029 Warszawa

 

  Biuro projektu:

Inkubator Inicjatyw Ekonomii Społecznej

 Al. Niepodległości 27, 65-042 Zielona Góra

tel. (68 ) 320-07-90

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

tel. 604 25 91 29

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.790 62 15 84

 

 

Głównym celem projektu jest walka z bezrobociem młodych lubuszan

 

Grupę docelową w projekcie stanowi 35 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), na terenie województwa lubuskiego(miejscowości do 25 tys. mieszkańców), z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

 

W ramach projektu oferujemy :

 • bezpłatne szkolenia i usługi doradcze
 • wsparcie finansowe : środki finansowe na założenie i/lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej w wysokości 20 000 zł.
 • wsparcie pomostowe : środki finansowe na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania spółdzielni w wysokości 1 317 zł brutto / osobę przez okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia spółdzielni

 

Uczestnikom zapewniamy : 

 • dojazd oraz zakwaterowanie w trakcie szkolenia
 • materiały szkoleniowe i doradcze.

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego