Dobra informacja

23 kwietnia br. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze odbyła się konferencja prasowa poświęcona działalności ośrodka. Gośćmi konferencji byli wicemarszałek Maciej Szykuła. W reportażu stworzonym przez Telewizję Polską znalazł się również fragment poświęcony naszemu projektowi oraz rozmowa z jego dwoma uczestnikami.

Nagranie prezentujemy pod linkiem: Dobra informacja

III edycja szkoleń

W dniach 10-19 lutego 2014 w Lubuskiej WK OHP w Zielonej Górze  odbywała się trzecia, a zarazem ostatnia edycja szkoleń dla uczestników projektu.
Podczas zajęć uczestnicy m.in. poznali aspekty formalno - prawne zakładania
i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Zapoznali się ze sposobami ich finansowania, kalkulacją kosztów działalności oraz ćwiczyli zakładanie fikcyjnej spółdzielni socjalnej.
Na koniec każdy z uczestników otrzymał certyfikat za uczestnictwo w szkoleniach.


View the embedded image gallery online at:
http://lies.zielonagora.zmw.pl/?start=10#sigFreeIda6066f11a3


 

Rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków o przyznawanie środków finansowych

Od 14 kwietnia Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków finansowych
dla uczestników projektu

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej".

 

Rekrutacja będzie trwała minimum 21 dni roboczych.

(do 14 maja 2014)Wnioski wraz z Biznesplanem należy złożyć osobiście w biurze projektu w Zielonej Górze.


Dokumenty niezbędne do składania wniosków oraz regulamin dostępne są poniżej:

 

- Przyznawanie środków finansowych (dotacji)

- Biznesplan

- Wsparcie pomostowe

- Umowy

Zakończenie rekrutacji dla osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że dobiegł końca etap rekrutacji do projektu
"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej" dla osób fizycznych.
Dzisiaj, tj. 07. lutego br. zakończyły się ostatnie obrady komisji rekrutacyjnej.
Ocenione zostały formularze  oraz wytypowano osoby na szkolenia.

Wyniki III rekrutacji

Na szkolenie, które odbędzie się od 10 do 19 lutego 2014 roku, zapraszamy osoby z numerami:

08620
02155
03228
01100
01705
02602
07521
02301
09966
02655
07693
04012
03690
01096

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego