Lubuskie Porozumienie o Współpracy Lokalnej

 

Sześć miesięcy  pracy nie poszło na marne. Pierwsze spotkania odbyły się w maju a dzisiaj, 7 listopada 2014 roku, podpisano Lubuskie Porozumienie o Partnerskiej Współpracy Lokalnej. Porozumienie podpisano w LWK OHP w Zielonej Górze.

Spółdzielnia socjalna powstała w ramach projektu Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Związek Młodzieży Wiejskiej, przedstawiciele NGO, biznesu oraz samorządowa jednostka organizacyjna zadecydowali o zawiązaniu Porozumieniu.

 

Ogromną rolę odegrali przedstawiciel LWK OHP Waldemar Starosta, przedstawiciel Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP hm. Leszek Kornosz, Prezes ZLOP Romuald Malinowski, przedstawiciel Tylda Sp. z o.o. Krzysztof Maruszewski, Wiceprezes spółdzielni Socjalnej Albatros Ksymena Gancarzewicz oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Edmund Prekurat. 

Celem Partnerstwa jest rozwój i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, wzrost zaangażowania młodzieży w życie Lubuszan, przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i dezintegracji społecznej poprzez rozwój społeczno-gospodarczy, edukację oraz aktywizację zawodową zbiorowości lokalnej.  Jak podkreślił prowadzący spotkanie Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego Piotr Dembiński "złożone płaszczyzny rozwoju dotykające pojedyncze osoby oraz grupy osób, wymagają zaangażowania i współpracy różnych instytucji i organizacji sektora publicznego,  rynkowego oraz pozarządowego. Żaden z sektorów nie powinien być traktowany priorytetowo, żaden z nich nie powinien też dominować, wszystkie są „równouprawnione” do kształtowania polityki społecznej. Każdy z nich pełni określone funkcje, dzięki czemu mogą się one wzajemnie uzupełniać, co możliwe jest jedynie w klimacie współpracy partnerskiej".

Partnerami i inicjatorami są:
•    Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
•    Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
•    Powiatowy Urząd Pracy
•    Spółdzielnia Socjalna Albatros
•    Tylda Sp. z o.o.
•    Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
•    Związek Młodzieży Wiejskiej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego