Ogłoszenie

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Szprotawie poszukuje osoby, która przeszła ścieżkę szkoleniową w ramach projektu: "Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej" i jest zainteresowana współpracą. Nastąpiła możliwość zastąpienia członka spółdzielni socjalnej wraz z dofinansowaniem.

Osoby chętne współpracą prosimy o kontakt do 03 października 2014r do godz. 12:00. Adres oraz telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

Nowa warstwa...

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego