Wyniki oceny biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia finansowego- druga edycja

 

Informujemy, że dobiegła końca ocena merytoryczna Biznesplanów drugiej edycji oraz wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) złożonych przez grupy inicjatywne w ramach projektu
" Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej"


Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych oraz proponowaną kwotę wsparcia:
(według numeru potwierdzenia złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych)

Numer wniosku Ilość otrzymanych punktów Uwagi
24/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
25/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
26/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
27/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
28/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
29/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
30/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
31/ZIELONAGÓRA/2014 69,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

 

 

Aby zakwalifikować się na listę rekomendowanych do przyznania środków finansowych dotacji należało uzyskać min 60 pkt.

Wszystkim grupom inicjatywnym serdecznie dziękujemy za dotychczasowy udział w oferowanych formach wsparcia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego