Rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o przyznawanie środków finansowych

Od 6 czerwca Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczyna drugi nabór wniosków o przyznanie środków finansowych
dla uczestników projektu

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej".

 

Rekrutacja będzie trwała minimum 21 dni roboczych.

(do 7 lipca 2014)Wnioski wraz z Biznesplanem należy złożyć osobiście w biurze projektu w Zielonej Górze.


Dokumenty niezbędne do składania wniosków oraz regulamin dostępne są poniżej:

 

- Przyznawanie środków finansowych (dotacji)

- Biznesplan

- Wsparcie pomostowe

- Umowy

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego