Wyniki oceny biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Informujemy, że dobiegła końca ocena merytoryczna Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) złożonych przez grupy inicjatywne w ramach projektu
" Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej"


Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych oraz proponowaną kwotę wsparcia:
(według numeru potwierdzenia złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych)

Numer wniosku Ilość otrzymanych punktów      uwagi    
1/Zielonagóra/2014 70,5

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

2/Zielonagóra/2014 70,5

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

3/Zielonagóra/2014 76

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

4/Zielonagóra/2014 76

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

5/Zielonagóra/2014 76

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

6/Zielonagóra/2014 76

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

7/Zielonagóra/2014 76

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

8/Zielonagóra/2014l 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

9/Zielonagóra/2014 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

10/Zielonagóra/2014 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

11/Zielonagóra/2014 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

12/Zielonagóra/2014 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

13/Zielonagóra/2014 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

14/Zielonagóra/2014 63

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

15/Zielonagóra/2014 85,5

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

16/Zielonagóra/2014 85,5

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

17/Zielonagóra/2014 85,5

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

18/Zielonagóra/2014 61 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

19/Zielonagóra/2014 61

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

20/Zielonagóra/2014 61 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

21/Zielonagóra/2014 66

o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

22/Zielonagóra/2014 66 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

23/Zielonagóra/2014 66 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

Aby zakwalifikować się na listę rekomendowanych do przyznania środków finansowych dotacji należało uzyskać min 60 pkt.

Wszystkim grupom inicjatywnym serdecznie dziękujemy za dotychczasowy udział w oferowanych formach wsparcia.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego