Zakończenie naboru wniosków na dofinansowania uczestników projektu

W dniu 14 maja zakończył się etap naboru wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu. Do naszego biura wpłynęły 23 wnioski wraz z Biznesplanami. W najbliższych dniach zbierze się
Komisja Oceny Biznesplanów. O wynikach jej pracy poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego