Nabór do projektu

Od 11 października Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczyna nabór uczestników w ramach projektu

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej".

35 osób z województwa lubuskiego (subregion zielonogórski) otrzyma bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze,

a 25 osób z pośród nich otrzyma wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej,

w wysokości 20 tys. zł/osobę.

Szkolenia przygotują przyszłych założycieli spółdzielni z zakresu:

prawa spółdzielczego, podatków, finansów i marketingu.

Zapraszamy bezrobotne kobiety i mężczyzn, a także osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubuskiego

(subregion zielonogórski) zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej do udziału w projekcie.Formularz Rekrutacyjny należy złożyć w jednym egzemplarzu osobiście w  biurze projektu w Zielonej Górze.


Dokument niezbędne do rekrutacji oraz regulamin dostępne są poniżej:

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego