Spółdzielnia socjalna

Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną?

 • Bo to zupełnie nowy pomysł na działanie
  1. Spółdzielnie ruszyły po uchwaleniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
  2. Można prowadzić działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu produktów i usług.
  3. Działa na rzecz swoich członków.
  4. Spółdzielnia może odpowiadać na oferty konkursowe zgłaszane przez samorząd.
   
 • Bo samemu jest ciężej
  1. Przyjmijmy, że mam dobry pomysł na produkt i wiem jak go sprzedać na rynku.
  2. Mogę założyć własną działalność gospodarczą i to robić. Jest tylko jedno „ale”. 
  3. W takiej sytuacji muszę nie tylko sam myśleć o stworzeniu produktu, sam myśleć o jego sprzedaży, ale również o ubezpieczeniu, podatkach i dziesiątkach innych rzeczy, które ma na głowie przedsiębiorca.
  4. Gdyby to było takie oczywiste i proste to znakomita większość ludzi byłaby przedsiębiorcami - a tak nie jest.
  5. No i, co najważniejsze trzeba mieć kapitał na rozpoczęcie. Skąd go wziąć?
  6. Dlatego, już 150 lat temu wymyślono, skoro mamy mało środków, skoro sami nie mamy możliwości ogarnięcia wszystkiego stwórzmy grupę – spółdzielnię.
   
 • Bo daje nam to zatrudnienie 
  1. Zatrudnienie, które w pierwszej chwili kojarzy się nam z wynagrodzeniem. To oczywiste.
  2. Zamiast błąkać się po firmach, gdzie dostanę lub nie dostanę  umowę o pracę, ubezpieczenie- można legalnie pracować.
  3. Płacąc podatki, płacę na ubezpieczenie zdrowotne, dzięki czemu ja i moja rodzina jest ubezpieczona.
  4. Odkładam na swoją emeryturę.
  5. W razie czego mogę otrzymać rentę czy odszkodowanie wypadkowe.
  6. Pracodawcy kuszą większym zarobkiem „z pod stołu”. A jednak, gdy dochodzi do choroby, wypadku czy zbliżamy się do emerytury zaczyna się strach. 
  7. Strach o siebie i najbliższych.
  8. Bezpieczeństwo może dać nam spółdzielnia socjalna.
   
 • Bo łatwiej będzie nam funkcjonować na rynku
  1. możliwość jednorazowego otrzymania środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przez osoby niepełnosprawne na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości nieprzekraczającej 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, pod warunkiem, iż nie otrzymała innych środków publicznych na ten cel;
  2. zwolnienie z opłat za wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz od wniosków o zmiany wpisu;
  3. zwolnienie z opłat za ogłoszenie wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  4. możliwość ubiegania się o sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe osób przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy;
  5. możliwość ubiegania się o zaliczkę na opłacenie składek, o których mowa powyżej;
  6. możliwość skorzystania z preferencyjnego traktowania w ramach postępowań z zakresu zamówień publicznych
  7. zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów wydatkowanych w danym roku podatkowym na cele związane z reintegracją społeczno-zawodową członków spółdzielni, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów;
  8. spółdzielnia socjalna może uzyskać wsparcie ze strony wolontariuszy, którzy mogą wykonywać świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego